RoadMap alebo čo chystáme :)

 • zlepšovanie vlastností šoférov na základe zkúseností
 • pravidelné zakázky
 • denný plat šoférov
 • širšia paleta aut a obrázkov
 • denné/mesačné a ročné hodnotenie firmy
 • zlepšovanie levelu firmy = drahšie zákazky
 • preprava nebezpečného tovaru
 • poruchy a údržba vozového parku
 • viac vozidiel
 • vylepšovanie vozidiel
 • viac cielových destinácií
 • otvorenie viacerých štátov + dialková doprava
 • simulácia počasia na základe reálnych podmienok na ceste
 • simulácia dopravných podmienok na základe správ TMC/JSDI/WAZE
 • denné, týždenné a mesačné štatistiky
 • čestinu a angličtinu
 • rozne druhy aut pre rozne druhy tovaru
 • možnost prestahovať spoločnosť

Ak máte nápady čo by určite nemalo chýbat napíšte nám !
SYSTEM ERROR, CHECK DEBUG